Завантажити пробну версію

Комплекс Дакар

Призначений для розрахунку та аналізу усталених нормальних, граничних та післяаварійних режимів роботи електричних мереж напругою 0,4÷1150 кВ; електромеханічних перехідних процесів (аналіз стійкості) електроенергетичних систем з врахуванням дії будь-яких пристроїв автоматики, реакції теплосилового обладнання електричних станцій.

У складі інформаційного забезпечення комплексу є інформаційна база даних (ІБД) та програмні засоби (ПЗ) роботи з нею. Інформаційна база складається з даних про електричну схему мережі та її режими, а також обладнання енергосистеми та нормативно-довідникову інформацію.

В комплексі ДАКАР реалізована можливість обміну даними з іншими програмами (чи користувачами) через імпорт/експорт з: старої DOS-версії ДАКАР, власного формату XML, формату ЦДУ, формату UCTE DEF v. 2.0 (ENTSO-E), формату програми PLANS (Польща), формату програми АРЕМ.

Є можливість отримувати режим роботи електричної мережі на основі даних пристроїв телеметрії (імпорт значень телевимірів та телесигналів з оперативно-інформаційного комплексу). Для цього здійснюється обробка і верифікація телевимірів та телесигналів, розв’язується задача оцінки стану режиму електричної мережі для відтворення поточного режиму роботи мережі. Це дозволить імітувати режими роботи мережі для приймання рішень в процесі диспетчерського керування на підставі результатів аналізу усталених режимів, дослідження статичної та динамічної стійкості.