Завантажити пробну версію

Функціональність

Комплекс ДАКАР дозволяє розв’язувати такі задачі:

 • Створення графічних схем мережі з відображенням результатів розрахунку усталених режимів.
 • Розрахунок та аналіз усталених режимів з постійною частотою.
 • Розрахунок та аналіз граничних, післяаварійних режимів з неномінальною частотою з врахуванням статичних характеристик навантаження та генерування.
 • Моделювання та аналіз усталених несиметричних та неповнофазних режимів роботи мережі (неповнофазність реакторів, неповнофазність ліній, параметрична несиметрія).
 • Розрахунок струмів симетричних та несиметричних КЗ.
 • Еквівалентування режимної схеми.
 • Прогнозування навантаження регіонів системи.
 • Розрахунок обтяжених режимів, визначення запасів аперіодичної статичної стійкості режимів роботи ЕЕС.
 • Моделювання синхронних, асинхронних та  асинхронізованих генераторів, синхронних компенсаторів, синхронних та асинхронних двигунів з використанням довідникової інформації.
 • Дослідження коливної сатичної стійкостей режимів роботи ЕЕС.
 • Дослідження динамічної стійкості режимів роботи ЕЕС з можливістю моделювання будь-яких видів збурень в ЕЕС.
 • Потужний аналіз результатів розрахунку електромеханічних перехідних процесів.
 • Моделювання сучасних систем збудження синхронних генераторів з сучасними АРЗ (АРВ-СДП, АРВ-М, АРВ-СДС та ін.).
 • Моделювання протиаварійної системної автоматики:  різні типи АЛАР (основний АЛАР, резервний АЛАР, АЛАР-Ц, АЛАР-МикроП, АЛАР-МКРА), АЧР, взаємне керування потужністю турбін та ін.
 • Використання модуля графічного аналізу для оптимального налагодження АЛАР, АРЗ, тепло-силового обладнання енергоблоків.
 • Розрахунок довготривалих перехідних процесів з врахуванням реакції теплової автоматики та пристроїв автоматичної частотного розвантаження (АЧРІ, АЧРІІ, суміщене АЧРІІ, ЧАПВ).
 • та інше

 interface.jpg

 

 Інтерфейс комплексу ДАКАР

 

menu01.jpgmenu02.jpg

 Контекстне меню «Режимна схема» та меню вибору виду розрахунку