Завантажити пробну версію

Еквівалентування електричної мережі

Реалізовано декілька видів еквівалентування виділеної частини енергосистеми з наступним приєднанням її до неспрощуваної частини:

1. Збереження балансу. У процесі еквівалентування зберігається баланс активної потужності режимної схеми. Добавляються еквівалентні вітки між вузлами примикання. У вузли примикання та еквівалентні вузли (при їх заданні) зносяться потужності генерування та навантаження перетворюваної частини схеми.

2. Збереження втрат. У процесі еквівалентування зберігається величина втрат в режимній схемі. Актуально під час проведення еквівалентування з еквівалентними вузлами.

3. Відсікання з балансом. Виконується еквівалентування зі збереженням балансу. Еквівалентні вітки між вузлами примикання витираються. Перетоки потужності цими вітками добавляються до навантаження чи генерування вузлів примикання в залежності від напряму перетоку (від вузла – навантаження, до вузла – генерування). Відсікається задана частина режимної схеми, у вузлах примикання формуються генерування та навантаження, які замінюють перетоки потужностей лініями базової режимної схеми, які зв’язують вузли примикання з вузлами, які витираються. Зберігається баланс потужності в схемі.

4. Відсікання без балансу. Процес еквівалентування не виконується. У вузлах примикання формуються генерування та навантаження, які замінюють перетоки потужностей у вітках примикання вихідної режимної схеми. Самі вітки примикання та вітки перетворюваної частини в список віток еквівалентної схеми не попадають.

5. Виділення району. Просте витирання вибраних вузлів та відповідних віток з режимної схеми без збереження балансу, без заміни перетоків потужності, що приходять та відходять до примикаючих вузлів на генерування та навантаження.

6. Еквівалентування паралельних віток. Заміна заданих груп паралельних віток режимної схеми однією еквівалентною віткою для кожної групи.

7. Об’єднання вузлів – об’єднання вузлів режимної схеми з однаковою номінальною напругою.