Завантажити пробну версію

Дослідження статичної та динамічної стійкості режимів роботи ЕЕС

Аналіз статичної стійкості включає такі етапи:

  • Розрахунок та побудова траєкторії обтяження для попереднього визначення граничних потужностей генерування станцій, пропускної здатності ліній електропересилання та допустимої напруги у вузлах електричної мережі.
  • Визначення слабких місць в енергосистемі, пов’язаних з обмеженням пропускної здатності ЛЕП та налагодженням АРЗ сильної дії.
  • Побудова областей стійкості для вибору оптимальних коефіцієнтів підсилення стабілізувальних каналів АРЗ та побудова відповідних областей стійкої роботи.
  • Комплекс забезпечує розрахунок електромеханічних перехідних процесів з можливістю моделювання синхронних, асинхронізованих машин, статичних та динамічних характеристик навантаження (асинхронних двигунів), дій будь-яких пристроїв автоматики (ПА), налагодження засобів ПА на базі виконання серії циклічних розрахунків усталених режимів та перехідних процесів, а також аналіз перехідних процесів з оцінкою руху електричних машин в енергосистемі, рівнів напруг, перетоків потужностей та взаємних кутів міжсистемних зв’язків.Моделювання синхронних та асинхронізованих машин реалізовано на основі рівнянь Парка-Горєва.

    В ДАКАР реалізовані сучасні системи автоматичного регулювання збудження СМ: АРЗ-СДП, АРЗ-СДС, АРЗ-5Р та АРЗ-М.

    Моделювання ПА виконано двома способами: перший – універсальний, шляхом створення логічних послідовностей умов будь-якої складності з великої кількості простих умов спрацювання. Другий – програмна реалізація дій окремих спеціальних видів автоматик: автоматичне частотне розвантаження, різні варіанти автоматик ліквідації асинхронних режимів (основна АЛАР, резервна АЛАР, струмова АЛАР, АЛАР-Ц, АЛАР-МКПА, АЛАР-МикроП, УПАР), автоматика взаємного управління турбінами та електричне гальмування генераторів за відповідними експлуатаційними формулярами.

    autostart.jpg 

 

 Перекидання двигуна з неуспішними самозапусками та наступним вимкненням (збурення – накид 200 МВт навантаження, доля асинхронного навантаження у вузлі – 1)

 sliding.jpg

Ковзання генераторів ОЕС Уралу при АР без врахування дії АЛАР