Завантажити пробну версію

Аналіз довготривалих перехідних процесів

Комплекс дозволяє здійснювати розрахунок та аналіз довготривалих перехідних процесів, пов’язаних зі зміною частоти в енергосистемі, діями ПА та реакцією теплосилового обладнання електростанцій (теплової автоматики). Такі процеси досліджуються як з врахуванням зміни тиску пари перед регулювальними клапанами парових турбін, так і без такого врахування. В ДАКАР реалізовані функції таких пристроїв ПА: автоматичного частотного розвантаження та частотного автоматичного повторного вмикання; частотної ділильної автоматики; автоматики частотного пуску гідрогенераторів; автоматики переводу синхронних генераторів в режим синхронного компенсатора; автоматики захисту від зниження чи підвищення напруги; захисту від перевантаження та інше.

Реалізована методика розрахунку довготривалих електромеханічних перехідних процесів (до 10 хвилин), побудована на методі моделювання довготривалих процесів як єдиного технологічного процесу довготривалих електромеханічних перехідних процесів. Метод базується на моделях елементів електромеханічних та довготривалих процесів, з використанням методу формул диференціювання назад з автоматичним вибором порядку методу та величини кроку інтегрування. При цьому враховуються індивідуальні особливості кожного генераторного та навантажувального вузла, а саме: інерція генераторного блоку, регуляторів частоти обертання (АРЧО), наявність станційної САРЧМ, теплової автоматики, статичних характеристик навантаження, дії центральних регуляторів частоти, та перетоків активної потужності за заданими перерізами (ЦАРЧМ), а також дії АЧРІ, АЧРІІ, ЧАПВ та іншої ПА.

Розроблена та реалізована методика виділення частини енергосистеми з визначенням умов для наступної її синхронізації в об’єднану енергосистему.

dependencies.jpg

Часові залежності частоти енергосистеми та виділеного району