Навчання

Вступ. Графічний інтерфейс комплексу ДАКАР ЕЛЕКС
Тривалість: 8 годин
Ціль: Ознайомлення з інтерфейсом та основними модулями комплексу ДАКАР, робота з Графічним редактором та особливості роботи з проектами
Для кого: Для людей, які не знайомі з комплексом ДАКАР
 • Загальна інформація про ДАКАР
 • Основні модулі комплексу ДАКАР
 • Ознайомлення з інтерфейсом
 • Менеджер проектів
 • Формати даних у комплексі ДАКАР
 • Імпорт/Експорт проектів, схем та даних проекту
 • Імпорт/Експорт даних у формат Excel
 • Особливості роботи з Графічним редактором
 • Рисування схеми електромережі за допомогою Конструктора/Навігатора
 • Редагування даних елементів електромережі у Графічному редакторі
 • Відображення даних на схемі (етикетки, шари)
Розрахунок усталеного режиму
Тривалість: 8 годин
Ціль: Ознайомлення з особливостями розрахунку усталених режимів у комплексі ДАКАР, введення необхідних даних, розрахунок УР, аналіз результатів розрахунку
Для кого: Для користувачів комплексу ДАКАР з базовим розумінням роботи з програмою, базовими навичками роботи з таблицями та Графічним редактором. Перед початком цього курсу рекомендуємо пройти курс Вступ. Графічний інтерфейс комплексу ДАКАР ЕЛЕКС
 • Ввід вхідних даних, які необхідні для розрахунку усталених режимів
 • Моделі трансформаторів (автотрансформаторів)
 • РПН трансформаторів та автоматичне регулювання напруги у вузлах
 • Моделі генерування (Балансувальна, PU, PQ)
 • Моделі навантаження
 • Задання статичних характеристик навантаження
 • Обладнання та Довідники проекту
 • Врахування температури навколишнього середовища
 • Врахування втрат на корону
 • Контроль об’єктів схеми під час розрахунку УР
 • Налаштування параметрів розрахунку УР
 • Вивід та аналіз результатів розрахунку УР: у текстовій формі, на графічній схемі, у форматі Excel
 • Створення регіонів та контрольованих перетинів
 • Прогноз навантаження та аналіз результатів розрахунку УР
Розрахунок несиметрії та струмів КЗ
Тривалість: 8 годин
Ціль: Ознайомлення з особливостями розрахунку струмів коротких замикань та несиметричних режимів у комплексі ДАКАР, введення необхідних даних, розрахунок струмів КЗ, аналіз результатів розрахунку
Для кого: Для користувачів комплексу ДАКАР з базовим розумінням роботи з програмою, базовими навичками роботи з таблицями та Графічним редактором. Перед початком цього курсу рекомендуємо пройти курс Вступ. Графічний інтерфейс комплексу ДАКАР ЕЛЕКС
 • Формування схем прямої, зворотної та нульової послідовності
 • Задання джерел струмів КЗ
 • Врахування ВДЕ під час розрахунку струмів КЗ
 • Налаштування параметрів розрахунку струмів КЗ
 • Розрахунок струмів КЗ
 • Вивід та аналіз результатів розрахунку струмів КЗ: у текстовій формі, на графічній схемі, у форматі Excel
 • Розрахунок однофазних замикань на землю, вибір дугогасних реакторів
 • Аналіз несиметричних режимів: неповнофазність ліній, реакторів, параметрична несиметрія
Розрахунок статичної та динамічної стійкості
Тривалість: 16 годин
Ціль: Ознайомлення з особливостями моделювання синхронних генераторів та альтернативних джерел енергії; введення необхідних параметрів розрахунків для дослідення статичної та динамічної стійкості енергосистем, аналіз результатів розрахунку
Для кого: Для користувачів комплексу ДАКАР з базовим розумінням роботи з програмою, базовими навичками роботи з таблицями та Графічним редактором. Перед початком цього курсу рекомендуємо пройти курс Вступ. Графічний інтерфейс комплексу ДАКАР ЕЛЕКС та Розрахунок усталеного режиму
Статична стійкість:
 • Дослідження аперіодичної стійкості енергосистеми
 • Створення завдання на обтяження режиму
 • Налаштування параметрів розрахунку траєкторії обтяження
 • Розрахунок траєкторії обтяження
 • Вивід та аналіз результатів розрахунку: у текстовій формі, у форматі Excel
 • Дослідження коливної статичної стійкості енергосистеми:
  • Динамічний метод
  • Модальний аналіз
Динамічна стійкість:
 • Моделювання синхронних генераторів
 • Моделювання систем збудження:
  • Старі регулятори збудження
  • IEEE регулятори
 • Моделювання сонячних та вітрових електростанцій для задач стійкості
 • Створення завдання для моделювання нормативних збурень
 • Налаштування параметрів розрахунку для дослідження динамічної стійкості енергосистеми
 • Розрахунок та аналіз динамічної стійкості
 • Модуль Графічний аналіз для детального аналізу стійкості енергосистеми