Розрахунок динамічної стійкості

 

Розрахунок динамічної стійкості

ДАКАР забезпечує розрахунок електромеханічних перехідних процесів з можливістю моделювання синхронних, асинхронізованих машин, статичних та динамічних характеристик навантаження (асинхронних двигунів), дій будь-яких пристроїв автоматики (ПА), налагодження засобів ПА на базі виконання серії циклічних розрахунків усталених режимів та перехідних процесів.

Також можливий аналіз перехідних процесів з оцінкою руху електричних машин в енергосистемі, рівнів напруг, перетоків потужностей та взаємних кутів міжсистемних зв’язків. Моделювання синхронних та асинхронізованих машин реалізовано на основі рівнянь Парка-Горєва.

Моделювання ПА виконано двома способами:

 1. перший – шляхом створення логічних послідовностей умов будь-якої складності з великої кількості простих умов спрацювання.
 2. другий – програмна реалізація дій окремих спеціальних типів автоматик: АЧР, АЛАР та автоматики взаємного управління турбінами.
Необхідні дані
Результати
моделі елементів електричної мережі
 • схема електричної мережі
 • моделі ліній електропередач
 • моделі трансформаторів
 • моделі навантаження
моделі синхронних машин
 • моделі систем збудження
  • регулятори
  • форсування
  • обмежувач мінімального збудження
  • обмежувач максимального збудження
  • системні стабілізатори
 • моделі турбін
моделі асинхронних двигунів
моделі СЕС, ВЕС
моделі пристроїв ПАА
моделі теплосилового обладнання
Результати
динаміка
 • стійкість під час нормативних збурень
 • виявлення причин появи та розвитку аварійних режимів в ЕЕС
 • перевірка роботи систем збудження в аварійних режимах
 • перевірка роботи пристроїв ПАА в аварійних режимах
 • визначення граничного часу тривалості КЗ
 • визначення граничної потужності генератора/регіону під час КЗ
динаміка та довготривалі
 • перевірка роботи пристроїв ПАА та реакції теплосилового обладнання електричних станцій в аварійних та післяаварійних режимах
CTA image
Підвищуйте експлуатаційну ефективність електроенергетичних систем та забезпечуйте їх стабільну безпечну роботу разом з ДАКАР
Спробувати безкоштовно