Розрахунок усталеного режиму

Розрахунок усталеного режиму

Розрахунок та аналіз усталених режимів (УР) здійснюється методом компенсувальних ЕРС (покращення зумовленості матриці Якобі, повузлова лінеаризація методом Ньютона). Характерною особливістю цього методу є збалансованість електричного режиму на кожній ітерації.

Метод дозволяє здійснювати розрахунки нормальних, граничних та післяаварійних режимів з постійною та змінною частотою. Останній варіант розрахунку дає можливість моделювати розділення енергосистеми на низку підсистем з різними значеннями частоти в кожній з них.

ДАКАР дозволяє оптимізувати режими мереж 10-750 кВ за напругами, методом підбору положень пристроїв РПН, ПБЗ трансформаторів та ТПР автотрансформаторів. З метою забезпечення бажаних рівнів напруг, у споживачів реалізовано автоматичний вибір положення РПН трансформаторів.

Необхідні дані
Результати
моделі елементів електричної мережі
 • схема електричної мережі
 • моделі ліній електропередач
 • статичні характеристики навантаження
 • статичні характеристики втрат на корону
 • моделі трансформаторів
 • моделі РПН і ПБЗ
 • моделі генерування
 • моделі СЕС, ВЕС
 • моделі пристроїв ПАА
Результати
потокорозподіл
 • рівні напруг
 • потужності генерування
 • потужності навантаження
 • перетоки потужностей
 • перетоки струмів
 • втрати потужностей в елементах мережі
 • втрати потужностей для ліцензіатів
 • завантаженість елементів та перетинів
 • автоматичний підбір положень РПН та ПБЗ
CTA image
Підвищуйте експлуатаційну ефективність електроенергетичних систем та забезпечуйте їх стабільну безпечну роботу разом з ДАКАР
Спробувати безкоштовно